Grwp PDACymru Group

Description:

Grwp cymorth ar gyfer rhieni plant sydd â Syndrom Osgoi Galw Patholegol yn ardal Gogledd Cymru a thu hwnt. Dilynwch ein tudalen am y newddion diweddaraf am PDA a ASD.
Os hoffech drafod mwy neu am fwy o wybodaeth cysylltwch a Llion ar 01492 437001 neu pdacymru@gmail.com

North Wales based support group for parents of children with Pathological Demand Avoidance. Follow us for the latest on PDA and ASD.
Contact Llion on 01492 437001 for more information or a chat. You can also email pdacymru@gmail.com